Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Exegese van het Nieuwe Testament

Ga naar:

 • Exegese van Kolossenzen
 • Exegese van 1 Thessalonicenzen
 • Exegese van 1 Timotheüs
 • Exegese van 2 Timotheüs
 • Exegese van Titus
 • Exegese van Filemon
 • Exegese van Hebreeën
 • Exegese van Jakobus
 • Exegese van 1 Petrus
 • Exegese van 2 Petrus
 • Exegese van 2 Johannes
 • Exegese van 3 Johannes