Bijbelse landkaarten

Landkaarten zijn onmisbare hulpmiddelen voor het bestuderen van de Bijbel. Door regelmatig op een landkaart te kijken als je bijvoorbeeld de zendingsreizen van Paulus aan het bestuderen bent, gaan deze zendingsreizen veel meer voor je leven. Je 'kent' dan de plaatsen die Paulus bezoekt, je kunt je een voorstelling maken van de afstanden die de apostel moest afleggen om van de ene plaats naar de andere te gaan (en dat meestal lopend!). En je kunt de verhaallijn meestal veel beter onthouden als je er een plaatje bij hebt gezien.
Heb je je wel eens bij het lezen van Jozua en Richteren afgevraagd hoe de stammen van Israël over het land Kanaän werden verdeeld? Of welke volken er allemaal in Kanaän woonden vóórdat zij door de Israëlieten verdreven werden, waar die volken precies lagen?

Deze Engelstalige online database telt zo'n 170 (!) overzichtskaarten uit de tijd van de Bijbel (zowel Oude als Nieuwe Testament), chronologisch gerangschikt.

Een willekeurige greep uit de collectie
Veldtocht van Sanherib tegen IsraëlHet oude Nabije OostenPalestina in de tijd van de Heere JezusDe zeven gemeenten uit Openbaring