Uitzicht op de Tairoravallei Kerkkoor in Barabuna Dagelijkse kost: werken in de tuin Iedereen wil meeluisteren

Uitzicht op de Tairoravallei


Uitzicht op de Tairoravallei, onderweg naar het dorpje Barubuna.

Kerkkoor in Barabuna


Kerkkoor tijdens een opname van kerkliederen in het dorpje Barabuna t.b.v. de Audiobijbel in het Tayrora.

Dagelijkse kost: werken in de tuin


De mensen in de Tairoravallei werken dagelijks in hun tuinen om in hun levensbehoeften te voorzien.

Iedereen wil meeluisteren


Tijdens onze audio-opname van een aantal kerkliederen in Barabuna, hadden we veel bekijks.
 

Korte bezinning op het gebed

'... terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest ...' (Efeze 6:18).

Het is van wezenlijk belang dat Michel en Erna in elke fase van hun werk gedragen worden door gebed: van roeping tot planning, sollicitatie, opleiding, het verwerven van financiële ondersteuning en de voorbereiding op verlof en terugkeer. Hoe belangrijk het gebed in een zendingssituatie is, wordt duidelijk in de Efezebrief.
De twee belangrijkste wapens in de geestelijke strijd die Paulus daar noemt, zijn het Woord van God als zwaard van de Geest én het gebed. Als zendeling in de eerste eeuw roept hij de gemeenten voortdurend op hem te steunen met gebed: 'Broeders, bidt voor ons', schrijft hij in 1 en 2 Thessalonicenzen en Hebreeën. Zijn oproep aan de christenen in Rome lijkt nog dringender: 'Ik roep u ertoe op, broeders, … om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij' (Rom 15:30). Paulus gaat er ook van uit dat Filemon voor hem bidt (Fil 1:22). En tegenover de gemeente in Filippi sprak hij het vertrouwen uit, dat wat hij meemaakte, goed zou aflopen, door hun gebeden en de bijstand van de Geest van Jezus Christus (Fil 1:19).

In de lijn van deze bijbelse gegevens vragen wij u om voor het werk van Michel en Erna te bidden, omdat het in dit Bijbelvertaalwerk gaat om het Koninkrijk van God.