Bidden

'... terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest ...' (Efeze 6:18).

Hier geven we de meest actuele zaken waarvoor we met Michel en Erna willen danken en bidden. Meer inhoudelijke achtergrond bij deze gebedspunten vindt u in de nieuwsbrieven en de weblog. Ook geven we een korte bezinning op het gebed.

Wilt u met ons danken:

Wilt u met ons bidden:

bidden