Geven

'Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft ...' (1 Petr. 4:10)

Financiële ondersteuning
Michel en Erna krijgen geen salaris, maar zijn voor hun werk afhankelijk van een brede groep mensen die hen met particuliere en kerkelijke giften ondersteunen. Met uw gift draagt u direct bij aan het Bijbelvertaalwerk in Papoea-Nieuw-Guinea.

financielebarometerStand van zaken
Zoals voorzien is de begroting voor 2016 een stuk lager dan het voorgaande jaar. We zijn erg dankbaar dat de begroting per 30 april al voor ca. 92% wordt gedekt door structurele donaties. Graag bevelen we het resterende tekort van ca. € 330 per maand aan in uw gebed en betrokkenheid.
Als u het Bijbelvertaalwerk in Papoea-Nieuw-Guinea nog niet steunt, wilt u dan overwegen om dat te gaan doen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Wilt u ook geven?
U kunt ons op verschillende manieren financieel ondersteunen:

Omdat Wycliffe Nederland een ANBI-instelling is, is uw gift in alle gevallen aftrekbaar bij uw belastingaangifte!
Alle inkomsten en uitgaven verlopen via Wycliffe Nederland en worden onder haar verantwoordelijkheid jaarlijks gecontroleerd door de accountant.