Vertalingen van de Bijbel

Wie de grondtalen niet machtig is, kan desondanks toch een indruk krijgen van de mogelijke interpretaties van de grondtekst door verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken. Vertalen is altijd in zekere zin een verraad plegen aan de oorspronkelijke tekst, omdat het nooit mogelijk is om alle nuances van het origineel in de doeltaal weer te geven, hoe nauwkeurig je ook vertaalt. Vertalen betekent daarom dat je keuzes moet maken, waarbij in de ene vertaling voor deze nuance en in de andere vertaling voor die nuance wordt gekozen. Door vertalingen onderling te vergelijken, kunt u dus een indruk krijgen van de vertaalmogelijkheden van de grondtekst. Om een vertaling te kunnen beoordelen als waardevol en/of betrouwbaar, dient u zich goed te verdiepen in de uitgangspunten en vertaalprincipes van deze vertaling.

Nederlandse vertalingen

Buitenlandse vertalingen


Klik hier voor meer (informatie over) bijbelvertalingen